Hem Trygg e-handel  |  Företaget  |  Köpvillkor  |  Kontakta oss  |  Logga in  
Sidor
Produktkategorier
Ventilationssystem
Fläktar
Värmeåtervinning
Ventilationsritning
Takhuv/Ventilationsgaller
Luftdon/Ventiler
Isolering
Montage
Skorsten
AC/Avfuktare
Paketerbjudande
Fyndvaror
 
Avancerad sökning
Information Ventilation
Ventilation - Allmänt
Ventilationssystem
Värmeåtervinning FTX
FTX - Fördelar & besparing
Värmeflyttare
Ventilationsritning
Imkanal
Krypgrundsavfuktning Trygghetsvakten
Historien om spiralrör
FAQ - Ventilation
Information Skorsten
Skorsten - Rökkanal
Skorstensrenovering
Installation insatsrör
Vermikulitåtgång
Insatsrörsdimensionering
Montera kaminrör
Vindflöjel
Glidgjutning
FAQ - Skorsten

Ventilation

Att ha bra ventilation i hemmet är viktigt både för att huset ska hålla sig helt och för att de som vistas i huset ska må bra. Ventilation är nödvändig för att bland annat transportera bort fukt så att man kan förhindra fuktskador. Materialen i byggnaden kan även ta skada på andra sätt av dålig ventilation. Är inomhusmiljön dåligt kan man som person drabbas av koncentrationssvårigheter, dålig trivsel och uppleva andra symptom. För att undvika dessa negativa effekter som dålig luft kan ge bör inomhusluften ersättas med ny uteluft minst en gång varannan timme. Att ha en bra fungerande ventilation är viktigt samtidigt som det är något som är lätt att ordna. Hos Soliduct kan man köpa kompletta ventilationssystem med bra kvalitet till ett bra pris.

Bra luft får oss att må bättre. De flesta av oss tillbringar en stor del av dygnets timmar hemma. Barn är mer hemma än vuxna, riktigt små barn är hemma nästan hela tiden. För dem är kvaliteten på luften viktig inte minst eftersom sjukdomar som allergi och astma grundläggs i barndomen. Dagens forskning visar också på tydliga och klara samband mellan dålig inomhusluft och ohälsa. Bra luft/ventilation inne gör oss friskare. Svensk utomhusluft är bra, bland de bästa i världen. Inomhus är det betydligt sämre ställt. Varje år dör nästan 500 personer av luft de andas inomhus. Den stora boven heter radon som särskilt kombination med rökning (aktiv eller passiv) är livsfarligt. Hundratusentals bostäder i Sverige har radonvärden som vida överstiger de gränser som är satta. Människor dör alltså av luften hemma.
Andra blir sjuka av luften de andas in hemma. Vi ser en fullkomlig explosion av antalet astma- och allergipatienter på våra vårdcentraler och sjukhus. Idag är cirka 40 procent av alla barn antingen astmatiker eller allergiker. Går man ett par generationer tillbaka i tiden var dessa tillstånd ovanliga, få hade ens hört talas om någon med astma.
Allt detta är väl känt. Ändå görs inte särskilt mycket åt luften/ventilationen i våra bostäder. Debatteras luftkvalitet i riksdagen gäller det nästan alltid luftföroreningar utomhus. Den forskning som görs i Sverige handlar i stort sett enbart om utemiljön och inte om ventilation inomhus.
Innemiljön, och då kanske främst våra bostäder, borde vara minst lika viktig, egentligen viktigare. Vi tillbringar betydligt mer tid inne än ute, vi nordbor är inomhus 90 procent av dygnet. Inomhusluften består av utomhusluft som förorenas ytterligare av allt som finns inne och är därför per definition nästan alltid sämre än utomhusluften. Detta går att åtgärda, idag görs det dock alltför sällan trots att kunskapen finns och alla kan nästan själv förbättra sin ventilation.
Vi har alla en del av ansvaret för att det ser ut ser ut som det gör.  Informationen om hur viktig inomhusluften är, och hur dålig den ibland är har varit bristfällig i många år. De flesta människors intresse för dessa frågor är måttligt, trots att ämnet ju egentligen är allas vår hälsa. Många av oss tänker snarare på installations- och energikostnader samt buller när vi börjar fundera på ventilation - inte på hälsa och välbefinnande. I byggbranschen ses ventilation ofta enbart som en kostnad, det finns konsulter och arkitekter som nästan inte alls tänker på ventilation när de projekterar ett hus. Allt detta beror sannolikt på att luft är något vi tar för givet. Ett dåligt, eller ännu tydligare, ett icke installerat avloppssystem märks onekligen. Likadant med elen, det är lätt att upptäcka och klaga på ett dåligt eller icke existerande elsystem. Andas kan vi ju dock oavsett om ventilationen är bra eller dålig. En annan viktig aspekt av ventilation är energi. Bra ventilation behöver energi för att fungera. Men den kan ändå vara en energibesparande åtgärd. Genom ett ventilationssystem med värmeåtervinning och behovsstyrning kan man minska en fastighets totala energibehov. Det är inte minst viktigt nu när de svenska miljömålen säger att vi måste minska användningen av energi mycket kraftigt. Alla som äger bostadshus har ett ansvar för att miljön i huset är lämplig att bo I. Det innebär också ett ansvar för människors hälsa och välbefinnande. Detta gäller givetvis oavsett om huset är en villa, ett radhus eller ett flerfamiljshus med hyresrätter eller bostadsrätter. Det gäller oavsett om ägaren är en person, ett bostadsföretag eller en bostadsrättsförening.

Visste du detta om ventilation?

 • Den största delen av värmen som försvinner ut ur en villa åker ut genom fönstren. Ur fönstren försvinner ca 35 % och ca 20 % åker ut genom väggarna.
 • Ni minskar kostnaden för uppvärmning av huset med 5 % för varje grad som ni sänker inomhustemperaturen.
 • För att en luftrörelse inte ska upplevas som att det drar i huset bör vind hastigheten ligga under 0,15 meter/s.
 • Det är klart billigare att avfukta luft än att värma luft.
 • Om ni kopplar en värmepump till frånluftsfläkten och återvinner värmen i ventilationsluften kan ni spara upp till 50 procent av energin för uppvärmning av huset.
 • Om ni återvinner frånluften i ett FTX-system kan ni spara mellan 50-60 procent av energin för uppvärmning av huset. Lär ni er att spara på energin när ni använder ett FTX – aggregat så kan koldioxidutsläpp minskas med upp till 3500kg/år. Det motsvarar utsläppen från en bensindriven bil i 2900 mil

Olika sorters ventilation

Grundprincipen i ventilation är att luften (tilluft) kommer in utifrån i rena utrymmen såsom sovrum och vardagsrum. Sedan förs den förbrukade luften (frånluft) ut genom kök och badrum. Man kan även ha både till- och frånluft i samma rum om man använder ett system med styrda luftflöden. Det finns flera olika sorters ventilationssystem med lite olika funktioner att välja på. De former av ventilationssystem som finns kallas för självdragsventilation, frånluftsventilation och FTX-ventilation.

Självdragsventilation

Självdragsventilation användes oftast förr och finns till stor del i äldre. I äldre hus fungerar då ventilationen så att luften kommer in genom springor, otätheter och ventiler i huset och sedan åker luften ut genom skorstenen. Det är temperaturskillnaderna mellan ute och inneluften som gör att ventilationen fungerar korrekt. Självdragsventilationen fungerar därför bäst på vintern då temperaturskillnaderna är som störst.

För och nackdelar med självdragsventilation

Den största fördelen med självdragsventilation är att det inte krävs någon energi och att man då inte behöver tänka på elräkningen vad gäller ventilationen. Den stora nackdelen är däremot att det inte går att bestämma hur stor ventilation man vill ha utan det beror på väder och vind. Blåser det mycket ute och det är kallt bli ventilationen starkare. Medan om det är sommar och vindstilla så kanske inte ventilationen blir tillräcklig.

I dag använder dock de flesta hushåll någon av de andra sorternas ventilation såsom frånluftventilation eller FTX-ventilation som sker med hjälp av mekanik.

Frånluftsventilation

I ett hus med frånluftsventilation skapas det ett undertryck som säkerställer ventilationen med hjälp av en fläkt. Frånluftsventilation fungerar så att tilluften kommer in genom ventiler i ytterväggarna och vid fönstren. Frånluften sugs sedan ut genom kök och våtrum av en frånluftsfläkt som finns placerad på vinden eller i taket.

För och nackdelar med frånluftsventilation

Fördelarna med frånluftsventilation är att frånluftsfläkten hela tiden är igång och säkerställer luftväxlingen i huset. I ett hus med frånluftsventilation kan man även återvinna värme från frånluften och det finns möjlighet att filtrera tilluften. Nackdelar med systemet är att det kräver energi vilket drar el och ibland kan det ge ifrån sig störande buller från fläktarna. Fläktarna kan även ge ifrån sig för lite tilluft och det kan vara svårt att bestämma en bra plats där tilluften kan komma in i huset.

FTX-ventilation

FTX-ventilation är den senaste och idag mest använda ventilationen. FTX-ventilation innebär att man kombinerar till och frånluften så att luftflödet in och ut ur huset hela tiden är lika stort. Det sker genom att man från en centralt belägen pump tar in luft utifrån, värmer, filtrerar och fördelar ut den till de rum som har störst behov av den rena luften. Sedan förflyttas den använda luften till kök och våtrum för att sedan lämna byggnaden.

För och nackdelar med FTX-ventilation

Det finns många fördelar med FTX-ventilation. Med detta system kan man återvinna värme i ventilationen och därmed sänka kostnaderna för uppvärmingen av huset. Ventilationen påverkas heller inte av väder och vind utan den är alltid den samma vilket gör att huset hela tiden kan ha en bra ventilation. Systemet kräver dock enkelt kontinuerligt underhåll där man byter filter och kontrollerar flöden för att effektiviteten i systemet inte ska minska.

Gör en egen snabbkoll av ventilationen

Idag har de flesta hus plastfolie i både väggar och tak vilket gör att de nästan är helt lufttäta. Det är då bra att ibland göra en koll för att se om ventilationen är tillräcklig så att ni inte störs av problem som dålig luft kan medföra. Att ibland göra en egen snabbkoll av ventilationen är både ett bra och enkelt sätt att förebygga eventuella följder av dålig ventilation.

 • Kolla badrummet genom att se om det tar längre än en kvart för imman på badrumsspegeln att försvinna efter att ni duschat.
 • Har fönstren i sovrummet fukt på insidan när ni vaknar bör ni kolla upp ventilationen i rummet.
 • Blir det imma på insidan av fönstren när det är varmare än -10 grader ute är ventilationen dålig.
 • Håll upp en bit toalettpapper mot frånluftsdonet för att se om det fungerar korrekt. För att det ska vara bra ska pappret sugas fast.
 • Håller sig matoset under fläkten i köket så är ventilationen bra.

Om er snabbkoll visar sig ge negativa besked så kan det vara bra att göra en större kontroll av ventilationen. Skulle det visa sig vid kontollen att huset har dålig ventilation så är det viktigt att göra något åt det så snart som möjligt. Är det så att ni har en enklare form av ventilation så vore det bra att installera någon form av ventilation med värmeåtervinning såsom FTX-ventilation.

Radon

Kort information om radon hittar du här.

Fler artiklar

## INVALID RSS URL: http://www.soliduct.com/blogg/ventilation/feed/ ##

Här loggar du in
Välkommen gäst!

Mailadress:
Lösenord: (Glömt?)
Ny kund?
Klicka här för att
skapa ett konto
Länkar

Butiken för ventilation och skorsten på nätet
© 2005-2012 Soliduct Ventilation - när pris är lika viktigt som kvalité